Welcome!

Szeretettel köszöntelek!

2008. november 23., vasárnap


A Pitagóraszi számmisztika

Az ősi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-tol 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük....

A számmisztikának többféle értelmezése ismert, de a legtöbben Pitagorasz görög filozófus nevéhez kötik, aki két és félezer évvel ezelőtt fogalmazta meg tézisét. Neve talán mindenki számára ismert, elsősorban a derékszögű háromszögek befogóiról alkotott elméletéről.

Tanait maga is három szóban foglalta össze: "Minden dolog szám." Általuk kifejezhetőnek tartotta a kozmoszt, és helyünket is a világegyetem rendszerében. Manapság a számok az önismeret elsődleges eszközei, s ahogy az asztrológusok a bolygóállásból, a numerológusok a számokból olvasnak.Az anyagi és szellemi természetű, látható és láthatatlan világ számtalan energiából tevődik össze, melyek egymásra gyakorolt hatása az univerzum fejlődésének alapja. Az ókori görög gondolkodók ezt a jelenséget "természeti törvény" kifejezéssel is illették. Az egyetemes Rend és Harmónia akkor teljesül, ha valamennyi energia - így az ember is- összhangban áll egymással. Szűkebb értelemben életünk, tágabb értelemben karmánk is függhet attól, miként tudunk részesei lenni a természet szabályrendszerének. Ez a törvényszerűség Pütaghorasz szerint kilenc természetes számmal írható le (1-9), melyek mindegyike sajátos energiával bír. Mint energiák, rezegnek, akárcsak az emberek, ezért a rezgések által hatnak ránk, támogatnak vagy akadályoznak fejlődésünkben, cselekedeteinkben.

A léleknek és fizikai valójának, a testnek adottak a számai. Nem véletlen, hogy melyik pillanatban születünk meg, és milyen névre keresztelnek. Bár a nevek önállóan is egyedi jelentéssel bírnak, betűinek is saját "helyi értéke" van, azaz mindegyik mellé számot rendelhetünk. Ez az ún. püthagorasz-i ábécé segítségével válik lehetővé. A név azért is fontos az energiaképletben, mert ez az egyetlen komponens, melyet megváltoztathatunk, plusz energiát nyerve ahhoz, hogy az élet addig elnagyolt területein új utakat törjünk, más lehetőséget kapjunk. A teljes jellemrajz elkészítéséhez tudnunk kell továbbá a születés pontos dátumát is. Az így meghatározott számkód egyedi, akár az ujjlenyomat, egyszeri és megismételhetetlen .

A számok különböző kombinációinak összeadásával kapott eredményeket a kilenc egyjegyű szám valamelyikére redukáljuk. A megfelelő számokat összeadva megtudhatjuk milyenek vagyunk valójában, hogyan látnak mások, milyen energiák dominálnak, és melyek hiányoznak belőlünk. Az energiaképlet választ ad arra is, az élet mely területén van szükség erősítésre, a sorsszámból a karmikus, a személyes számból pedig jelen életünk feladatát tudhatjuk meg.

A kilenc számjegy, kilenc különböző szimbólum, mely kilenc élethelyzetet, fejlődési lehetőséget jelöl. Segítenek abban, hogy megismerjük a bennünk szunnyadó erőket, és azokat tudatosan kihasználva jobbá, eredményesebbé tehessük mindenapjainkat, sikerrel vegyük az akadályokat, s olykor nehéz döntés előtt állva, számainkat megfejtve a helyes utat válasszuk. (forrás: Mester Viktória: Numerológia, a számok segítő ereje c. cikke nyomán)

Az ősi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-tol 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük.

1 Szám a mágus, az egó

Az 1-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a mágust, az anyagi világ urát, valamint ellenpólusként az egó megjelenését képviseli. Ez azt jelenti, hogy az az ember, akit valamilyen formában ez a szám jellemez, annak komoly feladata van saját egójának legyőzésével. Ha képes megvalósítani ezt a feladatot, vagyis tudatos énjét képes alárendelni a mindenség akaratának, akkor "fehér mágus" az élet tudatos ura válik belőle.

2 a bölcsesség, a kétség

A 2-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a bölcsesség száma, ellenpólusként a kétség megjelenését képviseli. Annak az embernek, akit ennek a számnak a rezgése jellemez, fokozottan szembesülnie kell élete során a kétségek és félelmek sorozatával. Ha azonban képes legyőzni ezeket, megvalósítja a bölcsességet. Vagyis azt az állapotot, amikor feltétel nélkül bízik önmagában és a sors gondviselésében. Tudja, hogy a világban jó és rossz dolgok egyaránt vannak, és ő az, aki dönthet közöttük.

3 a feltétel nélküliség, a védelem

A 3-as szám a pitagoraszi számmisztika értelmében a feltétel nélküli el és befogadás, valamint a feltétel nélküli szeretet kérdését hordozza. Ellenpólusa a szeretetlenség és a feltételekhez kötöttség állapota, mely ellentmond a szellemi törvényeknek. Annak az embernek, akinek képletében a 3-as szám megtalálható egész élete folyamán szembesülnie kell a feltétel nélküli odaadó szeretet kérdésével. Az egyik legnőiesebb rezgés, az anya szerepét jeleníti meg a családban. Gondoskodni a családról, biztosítani az otthon melegét, a védelmet, és mindenki feltétel nélküli szeretetét.

4 a császár, a racionalitás

A 4-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a racionalitást, a mindennapi életben való helytállást, a kétkezi munkát, a vezetést képviseli. Ellenpólusa, a hétköznapi élettől teljesen elszakadt, kizárólag érzelmi illetve szellemi szinten megnyílvánuló ember, illetve az alázat helyett hatalmat gyakorló vezető. Az az ember, akinek képletében ez a szám uralkodik, általában véve racionális gondolkodású. Feladata, hogy megállja a helyét a mindennapi életben. Úgy töltheti be hivatását, ha egyszerűen tudja, és alázatosan teszi a dolgát. Míg a 3-as szám képviselője passzív befogadó, addig a 4-es szám a maximális aktivitás megjelenítője.Neki is gondoskodás a feladata, de úgy, hogy ő végzi az aktív munkát.

5 hit, a mérték

Az 5-ös szám a pitagoraszi számmisztika szerint, a hitet, a mértéket, és egyfajta tanítói szerepet hordoz. Ő a közép, aki az első 4 típus feladatait és helyzeteit már megélte és jól átlátja. Akinek ez a szám megtalálható a képletében rengeteg váratlan nehézséggel kell szembesülnie élete során. Ezeket a helyzeteket csak az önmagába vetett feltétlen hittel tudja megfelelően kezelni. Tudnia kell, hogy bármi történjék is egy pillanatra sem szabad letérnie az útjáról. A mérték állapotába akkor kerül, ha megtanulja az élet és az emberek sokszínuségét, de ennek ellenére soha nem ítélkezik. Tudatosan éli a "nézd meg és menj tovább" kérdését. Nehézségei által gyüjtött tapasztalatait pedig a szó eszközével adja tovább.

6 a válaszúti sorskérdés,
a szépség és harmónia

A Pitagoraszi számmisztika szerint a 6-os szám a válaszúti sorskérdés dilemmáját és a tudatos döntést jeleníti meg. Ellenpólusa a döntéshozásra képtelen, állandóan dilemmázó ember. Akinek képletében a 6-os szám megjelenik élete során meg kell tanulnia tudatos döntést hozni, és azokért felelősséget vállalni. Ennek a számnak a képviselője hajlamos arra, hogy a szépséget és harmóniát a külvilágban keresse. Törekszik arra, hogy mások életébe is elhozza a külvilág harmóniáját, de meg kell tapasztalnia, hogy az csakis önmagán belül találhatja meg. Ha ezt megtette, képes lesz életével kapcsolatban is tudatos döntést hozni.

7 sorsfeladat felvállalása, a kiegyenlítő

A pitagoraszi számmisztika szerint a 7-es szám a sorsfeladat és a kiegyenlítés száma. Ellenpólusa, a sorsfeladatát nem vállaló és a konfliktushelyzetből menekülo ember. Akinek a 7-es szám kiemelt helyen jelenik meg képletében, annak élete során szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy minden embernek sorsfeladata van, amit tudatosan fel kell vállalnia. A 7-es szám képviselője mindig törekszik az erők kiegyenlítésére. Idealista elképzelése, miszerint mindent jóra fordíthat, csak akkor válik valóra, ha tenni is hajlandó érte, és nem csak beszélni róla. Meg kell tanulnia, hogy a világban jó és rossz dolgok egyformán megjelennek, nem lehet kizárólag az egyik oldalt megélni.

8 az igazság, az irányító és szervező

A Pitagoraszi számmisztika szerint a 8-as szám az igazság és önismeret száma. Ellenpólusa az igazsággal szembenézni képtelen hazug ember. Akinek a 8-as szám szerepel a képletében az élete során, gyakran kell szembesülnie az igazság kérdésével. Elsősorban a saját önismeretén keresztül, másodsorban pedig, úgy hogy felhívja a világ figyelmét arra, mit is kellene tennie, hogy önmagában a hazugság állapotát megszüntesse és az igazság útjára lépjen. Az igazság kérdése csakis az isteni törvényekhez mérhető. Az igazság állapota úgy határozható meg, hogy jelen helyzetünket összevetjük a szellemi törvényekkel és megnézzük, hogy gondolataink, szavaink és cselekedeteink ezekkel összhangban vannak e. A 8-as szám képviselője egyben kiváló szervező, jól bánik a szavakkal és tud hatni az emberekre.

9 feltétel nélküli szolgálat

A Pitagoraszi számmisztika szerint a 9-es szám a feltétel nélküli szolgálat száma. A számmisztika legmagasabb rezgése. Jelmondata: "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van". Ellenpólusa, a szolgálatot fel nem vállaló, vagy azt feltételekhez kötő ember. Akinek ez a szám megjelenik képletében, annak élete során egyfajta szolgálószerepet kell betölteni az emberekkel szemben. Ez a szerep a legtöbb esetben úgy nyílvánul meg, hogy gyakran megkérnek minket, segítsünk egy problémát megoldani, amihez csak nekünk van megfelelő tudásunk. Ennek a számnak a legmagasabb szintű megnyílvánulása Kalkuttai Teréz Anya, aki egyéni igényeit feladva rótta az utcákat, hogy a leprásoknak nyújtson testi és lelki segítséget.

Nincsenek megjegyzések:

.


.

Copyright © Sueee/Inasi - 2008-2009
CC. Néhány Jog Fenntartva a közzétett írásokra.
Sueee[Inasi], Szabadi Tibor J. [ Avezi], Karsay István

http://a-csend-hangja.blogspot.com © 2008-2013
Design by: Sueee/Inasi
.
..
Az írások szerzői jogvédelem alatt állnak!

Az oldalon elhelyezett írások,
a szerzők szellemi tulajdonát képezik.
Kérjük, hogy a szellemi alkotásokhoz
fűződő jogokat tartsa tiszteletben!


Kezdés: 2008.08.05.

..