Welcome!

Szeretettel köszöntelek!

2008. november 23., vasárnap

Cheiro - Az összetett (kétjegyű számok) jelentései 10-től 52-ig.

10. Szimbóluma a "Szerencsekerék", 11. Az okkultisták számára ez egy baljós szám, 12. Szenvedést és szorongást jelképez ez a szám stb...

Cheiro - Az összetett (kétjegyű számok) jelentései 10-től 52-ig.

10. Szimbóluma a "Szerencsekerék". A becsület, hűség és önbizalom száma ez. Szerencsés, mert az egyén tervei valószínűleg megvalósulnak.

11. Az okkultisták számára ez egy baljós szám. Rejtett veszélyekre, árulásra figyelmeztet.

12. Szenvedést és szorongást jelképez ez a szám. Az egyént feláldozzák mások tervei vagy összeesküvése érdekében.

13. Az ősi iratok némelyikében az áll, hogy aki megérti a 13-as számot, az erőt és uralmat nyer. A földindulás és pusztulás száma ez, a "Hatalomé", mely, ha rosszul használják, magári si pusztulást hoz. Az ismeretlenre, a váratlanra is figyelmeztet.

14. A természeti erőktől, vihartől, víztől, tűztől, levegőtől származó veszélyek száma ez. Szerencsés a pénz- és üzleti ügyekben, de mindig nagyon nagy benne a kockázat és a veszély eleme is, ám általábn a mások cselekedetei és vakmerősége folytán. Óvatosságra, bölcsességre figyelmeztet.

15. E szám okkult jelentőséggel bír, a rejtélyével és varázslatával, ám rendre az okkultizmusnak nem a magasabbik oldalát jeleníti meg. Szerencsés szám ahhoz, hogy az ember msoktól pénzt, ajándékokat vagy szívességeket csikarjon ki.

16. E szám az emberre váró különös végzetszerűségre figyelmeztet, illetve balesetekre vagy tervek meghiúsulására. Vegyük komolyan jelzését, és tervezzünk gondosan előre.

17. Ez egy magasan spirituális szám, amelyet a szimbólumok között a nyolcágú Vénusz csillaga jelöl: a béke és szeretet szimbóluma. Ezt a "Mágusok csillagának" is szokás nevezni, s azt fejezi ki, hogy az általa megjelenített személy felülemelkedett élete vagy sorsa nehézségein és megpróbáltatásain. A halhatatlanság számának tekintik, s a személyt túléli hírneve.

18. Ez a materializmus jelképe, amely a természet szellemi oldalát törekszik megsemmisíteni. Rendszerint keserű veszekedésekkel, háborúkkal, társadalmi megmozdulásokkal, forradalmakkal hozza kapcsolata az embert. Árulást, megtévesztést is jelöl, illetve a természet erői által érkező veszélyekre is figyelmeztet.

19. Ezt a számot szerencsésnek és rendkívül kedvezőnek tekintik. Jelképe a nap, a "Mennyek hercege". E szám boldogságot, sikert, megbecsülést és tisztességet ígér s a tervek beteljesülését.

20. E szám sajátos értelmezéssel bír: új célok, tervek és törekvések kkialakulását jelenti, ám valamely magasabb rendű célért vagy kötelességért. Nem anyagi jellegű ez a szám, így a világi siker értelmében kétséges.

21. E számot a "Mindenség képével" jelképezik, amit a "Mágusok koronájának" is neveznek. Az előmenetel, tisztesség, fölemelkedés száma ez, s a sikeré általában. Hosszú harc uátn következő győzelmet jelent, mert a mágusok koronáját csak hosszas beavatás és erőpróbák után nyerhetjük el.

22. Az illúzióra és csalódásra figyelmeztető szám ez, s ahhoz a jóságos emberhez szól, kai egy látszat-menny lakója, s álmaiból csak akkor riad fel, amikor veszély közeledik.

23. E szám neve: "az oroszlán királyi csillaga". Sikert ígér, a feljebbvalóktól jövő segítséget s védelmet magas helyekről. A jövendővel kapcsolatban szerencsés szám ez s terveink sikerét ígéri.

24. E szám is szerencsés: a hatalmasok segítségét ígéri terveinkhez, egyben pedig nyereséget a szerelemben. a jövendővel kapcsolatban kedvező.

25. E szám a tapasztalatból származó erőt jelöli. Nem tisztán szerencsés, hiszen a sikert csak korábbi nehézségek és a megpróbáltatások leküzdése árán ígéri. Összességében mégis kedvező.

26. E szám tele van a jövőre vonatkozó legsúlyosabb figyelmeztetésekkel. A másokkal való kapcsolatokból adódó katasztrófákra figyelmeztet, a rossz számítások, társulások és tanácsok előidézte romlásra.

27. Ez egy jó szám, jelképe a "jogar". Hatalmat és megbecsülést ígér, azt jelzi, hogy a teremtő elme meghozza gyümölcsét, hogy a kreatív képességek oly magot vetettek, mely jó aratást ígér. Azok, akik mögött ez az "összetett" szám áll, saját eszméik s terveik megvalósításán kell, hogy fáradozzanak. A jövővel kapcsolatosan szerencsés.

28. Ez a szám ellentmondásos. Ígéri a sok lehetőséget, de ha nem tervezünk előre, mindent könnyen elveszíthetünk. A másokba veett bizalomból, illetve az üzleti versenyből adódó veszteséget jelöli.

29. E szám bizonytalanságot, csalást és árulást jelent: megpróbáltatásokat, váratlan veszélyeket, megbízhatatlan barátokat.

30. Az átgondolt következtetés száma ez, a szellemi felsőbbrendűségé, így a világi sikerek attól függnek, hogyan szemléli az illető személy a világot. Lehet nagyon jelentős, ám lehet egészen közömbös is, az illető akaratától vagy vágyától függően.

31. E szám hasonló az előzőhőz, csak még inkább magának való, elszigetelt embert jelöl.

32. E szám mágikus erővel bír. Általában nemzetek összefonódásával kapcsolatos. Szerencsés, ha az általa megjelenített személy ragaszkodik saját ítéleteihez és véleményéhez, ám ha nem így cselekszik, tervei valószínűleg zátonyra futnak mások ostobasága vagy makacssága miatt.

33. E számnak nincs saját ereje, jelentése azonos a 24-ével.

34. Jelentése azonos a 25-ével.

35. Jelentése azonos a 26-éval.

36. Jelentése azonos a 27-ével.

37. E szám különálló erővel bír. Jó és szerencsés barátságokat illetve szerelmeket jelöl. Mindenféle társuláshoz kedvező.

38. Jelentése azonos a 29-ével.

39. Jelentése azonos a 30-éval.

40. Jelentése azonos a 31-ével.

41. Jelentése azonos a 32-ével.

42. Jelentése azonos a 24-ével.

43. Ez egy szerencsétlen szám. Jelképei: forradalom, földindulás, viszály, kudarc és meggátolás. Jövőbeli eseményekkel kapcsolatosan semmi jót nem jelent.

44. Jelentése azonos a 26-éval.

45. Jelentése azonos a 27-ével.

46. Jelentése azonos a 37-ével.

47. Jelentése azonos a 29-ével.

48. Jelentése azonos a 30-éval.

49. Jelentése azonos a 31-ével.

50. Jelentése azonos a 32-ével.

51. E szám a harcos természetét jeleníti meg: hirtelen előmenetelt ígér bármiben, amihez csak hozzákezdünk, különösen kedvező azoknak, akik katonai vagy tengerjáró életet élne s a vezetőknek általában. Ugyanakkor ellenségekkel, veszélyekke, s merénylet lehetőségével fenyeget.

52. Jelentése azonos a 43-éval.

Nincsenek megjegyzések:

.


.

Copyright © Sueee/Inasi - 2008-2009
CC. Néhány Jog Fenntartva a közzétett írásokra.
Sueee[Inasi], Szabadi Tibor J. [ Avezi], Karsay István

http://a-csend-hangja.blogspot.com © 2008-2013
Design by: Sueee/Inasi
.
..
Az írások szerzői jogvédelem alatt állnak!

Az oldalon elhelyezett írások,
a szerzők szellemi tulajdonát képezik.
Kérjük, hogy a szellemi alkotásokhoz
fűződő jogokat tartsa tiszteletben!


Kezdés: 2008.08.05.

..