Welcome!

Szeretettel köszöntelek!

2008. november 23., vasárnap

Az emberi kapcsolatok energiáinak számai


Az emberi kapcsolatok energiáinak számai

Az életfeladat-rendszer segítségével bármely két ember kapcsolati számát meghatározhatjuk s e szám megmutatja, hogy az adott személyek kapcsolatát milyen pozitív és negatív aspektusok kísérik. Nem kell mást tennünk, csak össze kell adnunk a Cheiro-kulcs segítségével átszámolt betük számainak összegét.

Például: 1971. 03. 12. és 1959. 02. 19.

1+9+7+1+3+1+2= 24/6

1+9+5+9+2+1+9= 36/9

és akkor 6+9=15 azaz 6 a kapcsolati szám.

A pozitív illetve negatív aspektusok: 1-es, mint kapcsolati szám a 10-esben a 11-esben és a 12-esben fordul elő.

2-es kapcsolati szám: együttműködés és egyensúly
Pozitív: kölcsönös támogatás, hűség, biztonság és erő energiáit tükrözi. A családi életben és a munkában a kölcsönös támogatás és együttműködés ezen erős energiáinak köszönhetően az egyes személyek kiegészítik és kiegyenlítik egymás erőfeszítéseit, és a logika és az érzelmek összhangját teremtik meg.

Negatív: szenvedhetnek az érzelmi elzárkózás és ellenállás, a zavarodottság és a kiegyensúlyozatlanság, valamint az egyik személy elméje és a másik érzelmei között dúló harc okozta problémáktól. Ezenkívül felmerülhetnek bizonyos, a túlzott segítségnyújtásból eredő kölcsönös függés kiváltotta nehézségek is.

3-as kapcsolati szám: önkifejezés és érzékenység
Pozitív: az egyértelmű önkifejezés és az érzelmek őszinte feltárása által a kapcsolatukban mély empatikus kötelékek jöhetnek létre, azaz egymás kölcsönös megértése révén a két adott ember tökéletesen egynek érzi magát. Ezen kapcsolatok próbaköve az őszinteség, és roppant fontosak a gyakori beszélgetések. A szerelmek romantikussá válnak, a barátságok elmélyülnek.

Negatív: szenvedhetnek a rejtett érzékenységek és az elfojtott érzések által kiváltott önsajnálat és a depresszió okozta problémáktól, azaz előfordulhat, hogy az egyik vagy akár mindkét fél túl nagy igényeket támaszt a másikkal szemben, ugyanakkor túl keveset nyújt partnerének. Ez leginkább akkor következik be, ha az adott személyek az érzéseik helyett inkább a gondolataikkal foglalkoznak.

4-es kapcsolati szám: stabilitás és fejlődés
Pozitív: a családok és az üzleti vállalkozások szilárd alapját képezik, ilyenkor mindkét személy hozzájárul a biztonságérzet megteremtéséhez., a partnerek a legőszintébb visszajelzésekkel segítik egymást abban, hogy egyértelműen megállapítsák közös céljaikat, és el is érjék azokat. Az ilyen kapcsolatokra a rokoni viszonyoktól függetlenül mindig jellemző az, hogy az adott személyek úgy érzik, mintha egy család tagjai lennének.

Negatív: szenvedhetnek a túlzott felelősség- és kötelezettségvállalás terheitől, és előfordulhatnak bennük bizonyos családi viták is. Az irreális ambíciók és a zavaros tervek stresszt, feszültséget és kudarcot gerjeszthetnek. Az ilyen kapcsolatokra jellemző lehet a makacsság, az egymással ellentétes törekvések vagy a bizonytalanság érzete is.

5-ös kapcsolati szám: szabadság, függetlenség
Pozitív: még a mindennapi életben is képesek megteremteni a kaland illúzióját, az adott kapcsolatot még szorosabbra fűző új tapasztalatokat és kölcsönös egymásrautaltságot teremtve a partnerek életében. Szinte nincsenek határok, és mindkét fél szabadon vállalhatja önmagát.

Negatív: szenvedhetnek a belső konfliktusok és a szétszórt, zavaros célok, az alárendeltség és a függetlenség utáni vágy az önbizalomhiány, a látszólagos ellentétes célok vagy a szétszórtság okozta problémáktól és előfordulhat, hogy az egyik vagy mindkét fél úgy érzi, béklyóba veri őt az adott kapcsolat.

6-os kapcsolati szám: ideák és elfogadás
Pozitív: tiszták, ártatlanok, és általában a fejlődés iránti ösztönös elkötelezettség jellemző rájuk, mindkét fél igyekszik a legjobbat kihozni a partneréből. Az optimizmus és a kölcsönös elfogadás szellem jellemző rájuk, az ideák valósággá válnak bennük, egymással megosztott látomásaik mindkét felet táplálják és segítik.

Negatív: szenvedhetnek a kiábrándultság és a maximalizmus okozta problémáktól. Előfordulhat, hogy egyik személynek sem sikerül megfelelnie partnere ideáinak, amit kezdetben tökéletesnek láttak egymásban, arról - az irreális elvárásoknak köszönhetően - kiderülhet, hogy mégiscsak hibás. Előfordulhat, hogy külső eszközökkel igyekeznek fejleszteni egymást, kapcsolatukra jellemzőek lehetnek a gáncsoskodó ítélkező megnyilvánulások.

7-es kapcsolati szám: bizalom és nyitottság
Pozitív: a felek őszinte megértése révén a mély bizalom és a nyitottság érzetével ajándékozhatják meg a partnereket. Ezek az emberek önvizsgálatra és belső fejlődésre ösztönzik egymást, és a kölcsönös fejlődésnek szentelik a kapcsolatukat.

Negatív: szenvedhetnek a félreértések, az érzelmi csalódások, a szorongás a cserbenhagyástól való félelem és a rejtett szégyenérzet, vagy a titkolózás által kiváltott bizalmatlanság okozta problémáktól. A felek egymástól remélik saját kiteljesedésüket.

8-as kapcsolati szám: jólét és hatalom
Pozitív: jóindulatú adok-kapok viszonyt tükrözhetnek, a felek egymás kölcsönös javára gyakorolják hatalmukat, a jólét érzetét és valóságát teremtve meg azáltal. A mentális összhang megnyitja számukra kötelékek nélküli szeretethez vezető utat.

Negatív: problémákat okozhat a hatalommal és a tekintéllyel kapcsolatos kérdések, és ez akár oda is vezethet, hogy a felek folyton megpróbálják ráerőltetni egymásra az akaratukat. Előfordulhat az is, hogy az egyik vagy a mindkét személyben túl nagy vágyak élnek, de semmit sem hajlandó cserébe adni azok kielégítéséért, az opportunizmus alááshatja valódi kapcsolat érzetét.

9-es kapcsolati szám: teljesség és bölcsesség
Pozitív: az együttérzésre és a toleranciára épülnek, ezek a személyek problémáik által a teljességre és az életre tanítják egymást, és így, a különbözőségeiket elfogadva, a kölcsönös tolerancia és a belső fejlődés ritka lehetőségét teremtik meg egymás számára.

Negatív: felmerülhet a magányosság, az elszigeteltség érzete, sőt az adott személyek úgy érezhetik, még önmagukkal sem állnak valódi kapcsolatban. Tapasztalhatják a se vele, se nélküle érzését is. Mivel teljesen eltérően látják az életet, határozott véleményeik gyakran okozhatnak konfliktusokat.

10-es kapcsolati szám: belső képességekkel társuló kreativitás és önbizalom

Pozitív: a testvéri szeretet közelsége és intenzitása jellemző, olyan, mintha a partnerek már régebbről is ismernék egymást. Szoros kapcsolatuk szenvedélyes energiái egyaránt irányulhatnak a spiritualitás és az anyagi világ felé, közös kreativitást és szolgálatot nyilvánítva meg ezáltal.

Negatív: szenvedhetnek az elfojtott érzelmek és sértettségek kiváltotta veszekedések és megbántottság problémáitól. Előfordulhat, hogy versengésük miatt mindkét személy leplezett ingerültséget táplál magában, mivel egyikük sem akarja elveszíteni az arcát, az így felgyülemlett stressz pedig akár függőségekhez is vezethet.

11-es kapcsolati szám: kétszeres kreativitás és önbizalom.

Pozitív: a kreatív energia szenvedélyes szikráit hívják életre, amelyek - ha jól használják őket - különleges vonzerőt hoznak létre a partnerek között, ezek az emberek együtt bármit képesek megteremteni. Olyan ok egymásnak, mint a tűz és az oxigén. Alapvetően fontos a két fél együttműködése.

Negatív: szenvedhetnek a blokkolt vagy rossz irányba terelt kreativitás okozta problémáktól, amelyek akár közös függőségek vagy fizikai erőszak formájában is megnyilvánulhatnak. Ezek az emberek klasszikus szeretet-gyűlölet viszonyban élnek, amelyet leginkább a bizonytalanságérzet és az intenzív szexualitás jellemez kapcsolatuk cseppet sem unalmas.

12-es kapcsolati szám: kreatív együttműködés.

Pozitív: produktív csapatot alkotnak, és mind a ketten kiveszik részüket a kölcsönösen egymásra utalt egész megteremtéséből. Az egymást kiegészítő energiák, az adakozás és az önzetlenség szelleme a kapcsolat egységére koncentrálódik - a felek azzal törődnek, mi a helyes nem pedig azzal, kinek van igaza. Ebben a kapcsolatban a teljes és őszinte önkifejezés a legfontosabb.

Negatív: szenvedhetnek az egoizmus és a gátolt kreativitás okozta problémáktól. Az egységben az erő mondás itt is igaz, mivel e személyek nem teremtették meg az egységet egymás között, csakis viszályt és frusztrációt érzékelnek, mivel mindketten ragaszkodnak saját palackba zárt energiáikhoz. Elfojtják az önkifejezésüket, ez pedig olyan, mintha egy erős mozdony folyton az állomáson várakozna.

2 megjegyzés:

Névtelen írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
Névtelen írta...

Rendkívül érdekelnek az oldalon feltüntetett témák, de sajnos a Cheiro-kulcsot nem találtam, az emberi kapcsolatok címke alatt, így nem tudtam kiszámolni a kapcsolatom számát.

.


.

Copyright © Sueee/Inasi - 2008-2009
CC. Néhány Jog Fenntartva a közzétett írásokra.
Sueee[Inasi], Szabadi Tibor J. [ Avezi], Karsay István

http://a-csend-hangja.blogspot.com © 2008-2013
Design by: Sueee/Inasi
.
..
Az írások szerzői jogvédelem alatt állnak!

Az oldalon elhelyezett írások,
a szerzők szellemi tulajdonát képezik.
Kérjük, hogy a szellemi alkotásokhoz
fűződő jogokat tartsa tiszteletben!


Kezdés: 2008.08.05.

..